DORADZTWO PRAWNE

Przygotowanie i opiniowanie umów z kontrahentami rosyjskimi, białoruskimi, kazachstańskimi, ukraińskimi;  Rejestracja spółek, a także oddziałów spółek polskich  w Rosji i na Białorusi; Przygotowanie lub opiniowanie umowy o pracę z zarządem spółki z o.o. lub spółki akcyjnej zakładanej w Rosji i na Białorusi, a także z kierownikiem oddziału spółki polskiej w tych krajach;  Nabywanie, zbywanie udziałów spółek rosyjskich i białoruskich; Sprawy sądowe i arbitrażowe w Rosji i na Białorusi – prowadzenie i opiniowanie, w tym zgłaszanie wierzytelności w rosyjskim  i białoruskim postępowaniu upadłościowym.

ZOBACZ WIĘCEJ

TŁUMACZENIA

Wykształcenie prawnicze i wieloletnie doświadczenie wraz z uprawnieniami tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego nadanymi po egzaminie w Ministerstwie Sprawiedliwości (w 2006 r.) są gwarancją 100% korelacji pojęć prawnych przy tłumaczeniach ustnych i pisemnych. W pracy posługujemy się nowoczesnymi narzędziami gwarantującymi utrzymanie wysokiej jakości tłumaczeń, a także pomagającymi zarządzać pracą nad kilkoma projektami równocześnie. Do tłumaczenia dokumentów elektronicznych korzystamy z narzędzi CAT.

ZOBACZ WIĘCEJ

CERTYFIKACJA

Wprowadzenie większości wyrobów na rynki krajów zrzeszonych w Euroazjatyckiej Unii Celnej (Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Armenii, Kirgizji) wymaga oceny zgodności wyrobów z wymogami tych rynków co do ich bezpieczeństwa. Ekspert naszej Kancelarii, specjalizujący się w ustawodawstwie z zakresu oceny zgodności wyrobów na rynkach wschodnich jest do Państwa dyspozycji w Polsce. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim oraz rosyjskim.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Od początku stawiamy na otwartą komunikację, której efektem są trwałe relacje oparte na szacunku i zaufaniu.

UMÓW SIE NA SPOTKANIE