Ekspert naszej Kancelarii, specjalizujący się w ustawodawstwie z zakresu oceny zgodności wyrobów na rynkach wschodnich jest do Państwa dyspozycji w Polsce, w naszym biurze w Warszawie. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim oraz rosyjskim.

Kompleksowa obsługa z zakresu ustawodawstwa dotyczącego dopuszczenia do obrotu wyrobów na rynkach wschodnich jest jedną z naszych wiodących specjalizacji.

Zadzwoń do nas!

Kancelaria oferuje stałą lub doraźną obsługę prawną w zakresie oceny zgodności wyrobów na rynkach wschodnich obejmującą m.in.:

 • konsultacje dotyczące oceny zgodności wyrobów w Rosji, Białorusi i Kazachstanie – w ramach ustawodawstwa krajowego oraz ustawodawstwa Unii Celnej
 • konsultacje w zakresie oceny zgodności wyrobów na Ukrainie
 • szkolenia dotyczące zasad oceny zgodności wyrobów na określonych rynkach wschodnich z programem, dostosowanym do potrzeb i specyfiki firmy
 • konsultacje w zakresie zapisów w kontraktach eksportowych odnośnie zobowiązań dotyczących dostarczenia certyfikatów i innych dokumentów na eksportowane wyroby
 • konsultacje/przygotowanie informacji prawnych dotyczących zasad znakowania wyrobów/informacji dla konsumenta
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia certyfikacji, zgodnie z wymaganiami organów certyfikujących
 • przygotowanie firmy do audytu certyfikującego
 • wsparcie merytoryczne w trakcie audytu certyfikującego wraz z tłumaczeniem ustnym
 • kompleksowe przeprowadzenie procesu certyfikacji (od analizy potrzeb i doboru jednostki certyfikującej do gotowego certyfikatu)
 • zakup norm i innych dokumentów normalizacyjnych na rynkach wschodnich (norm rosyjskich GOST, GOST R, białoruskich STB, ukraińskich DSTU itp.)
 • tłumaczenie norm
 • tłumaczenie dokumentacji na potrzeby procesu certyfikacji z zastosowaniem terminologii obowiązującej w normach rosyjskich
 • inne usługi związane z oceną zgodności wyrobów na rynkach wschodnich w zależności od potrzeb klienta.

POROZMAWIAJMY O WSPÓŁPRACY

Od początku stawiamy na otwartą komunikację, której efektem są trwałe relacje oparte na szacunku i zaufaniu. Zadzwoń do nas lub napisz, odpowiemy na każde Twoje pytanie.

UMÓW SIE NA SPOTKANIE