KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE

W zakresie kontraktowania z partnerami rosyjskimi, białoruskimi, kazachstańskimi, ukraińskimi, negocjowanie i opracowywanie wzorców umów, w tym umów sprzedaży, dostawy, licencyjnych, franszyzowych, przewozu, składu, o współpracy gospodarczej i innych. Opinie prawne dotyczące prawa:

 • Rosyjskiego
 • Białoruskiego
 • Kazachstańskiego
 • Ukraińskiego

Najczęściej spotykaną formą doradztwa jest przygotowanie opinii prawnej dotyczącej konkretnego zagadnienia, opracowanie statutu spółki, kontraktu handlowego, monitu, przygotowanie powództwa w przypadku właściwości sądów zagranicznych (Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan), uzyskanie odpisu z Rejestru (odpowiednika KRS) oraz udział w rozmowach.

Statystyki obrazujące liczbę aktów prawnych stosowanych w Rosji wskazują na konieczność uwzględniania w poszczególnych sprawach ogromnej liczby przepisów. Należy też pamiętać o orzecznictwie i oficjalnych wskazówkach Sądu Najwyższego FR, zaś do sierpnia 2014 r. – również zlikwidowanego w ramach reformy sądownictwa Najwyższego Sądu Gospodarczego. Podobnie sprawa wygląda również na Białorusi, Ukrainie i w Kazahstanie, chociaż na mniejszą skalę.

Zagadnienia, z jakimi mają do czynienia podmioty inwestujące na rynkach Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy, świadczące usługi na tych rynkach lub prowadzące handel zagraniczny, często wymagają wyjaśnienia na gruncie obowiązujących w tych państwach przepisów. Interpretacje tych przepisów często budzą wiele kontrowersji i wymagają z naszej strony starannej analizy, w celu przedstawienia wyczerpujących informacji i podjęcia skutecznych kroków.

Prawo spółek      Prawo konkurencji i antymonopolowe     Finanse, bankowość, podatki      Windykacja, upadłości
Prawo zobowiązań     Prawo pracy      Własność intelektualna i przemysłowa      Procesy sądowe i arbitraż

 • Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań
 • Pomoc prawna i reprezentacja procesowa na obszarze Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Kazachstanu, Ukrainy
 • Formy organizacyjno-prawne inwestycji zagranicznych
 • Utworzenie oddziału (przedstawicielstwa) zagranicznej osoby prawnej
 • Prawne aspekty prowadzenia spółek
 • Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej
 • Delegowanie pracowników do pracy
 • Umowy o pracę, wewnętrzne regulaminy pracy, opracowanie skutecznego prawnego systemu zarządzania personelem
 • Ochrona znaku towarowego i nazwy handlowej w Rosji
 • System podatkowy Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy
 • Zasady zatrudnienia osób fizycznych
 • Sprawdzanie danych i wiarygodności partnerów
“Pani Mecenas Natalia Wasilenko wykazuje się szeroką wiedzą w zakresie znajomości prawa rosyjskiego, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa prawnego prowadzonej działalności.

Opinie prawne oraz umowy i pisma sądowe przygotowywane przez Panią Mecenas są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Zagadnienia zawsze zostają opracowane w sposób konkretny, wyczerpujący w pełni profesjonalny oraz
w ustalonym terminie.”

PIOTR KAZIMIERSKI • BALTONA S.A. PREZES ZARZĄDU