KURSY

Wykłady i warsztaty na uczelniach wyższych są prowadzone zazwyczaj w II semestrze roku akademickiego. Na bieżąco nauczam przez Internet, na zasadzie e-learningu, czyli nauki z wykorzystaniem technologii internetowych:

WYBIERZ KURS DLA SIEBIE

KURSY POLECANE PRZEZ TEPIS

Są to specjalistyczne, autorskie, unikatowe kursy z  zakresu doskonalenia językowego LexRussica1 i LexRussica2: kurs prawnego i prawniczego języka rosyjskiego, translatoryka. Profesjonalne kursy w zakresie podstaw prawa rosyjskiego (wymagana znajomość języka rosyjskiego) – w przygotowaniu.

Przewaga kursów internetowych nad szkoleniami tradycyjnymi to: dogodna i przyjazna forma; niższe koszty; możliwości nauki w dowolnym miejscu i czasie, we własnym tempie. Do zalet kursów LexRussica należy również odnieść: efektywne zarządzanie procesem nauczania dzięki nadzorowi prowadzącego; analiza najczęściej występujących u tłumaczy błędów; omówienie przykładowych tematów prac egzaminacyjnych; porady praktyczne dla tłumaczy oraz kandydatów nt. przygotowania się do egzaminu; analiza napotkanych w praktyce indywidualnych pytań i niejasności.
W tradycyjnych szkoleniach uczenie skoncentrowane jest na osobie prowadzącego, który stara się przekazać swoją wiedzę uczestnikom. W szkoleniach internetowych nauka oparta jest na uczestniku, który staje się bardziej odpowiedzialny za wyniki w nauce i niezależny w doborze treści i sposobu uczenia się. Dzięki temu, że jesteśmy skoncentrowani na celach szkolenia, efektywność szkoleń e-learning jest wysoka. Jest to udoskonalona pod względem formy metoda edukacji korespondencyjnej.

METODA

  • podejście zadaniowe – program opracowany z myślą o zrealizowaniu ustalonego celu
  • wnikliwa analiza potrzeb poszczególnych uczestników pozwala na precyzyjne ustalenie priorytetów
  • metoda małych kroków (etapowe zbliżanie się do celu głównego) – niezależnie od szybkości przyswajania wiedzy przez uczestnika daje świadomość osiągania wyznaczonych zadań i tym samym kolejne cele czyni możliwymi do osiągnięcia
  • różnorodność ćwiczeń
  • zweryfikowanie postępów oraz utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez systematyczne powtórzenia materiału

Autor: mec. Natalia Wasilenko, jest autorem artykułów i recenzji z dziedziny przekładu specjalistycznego i terminologii prawniczej oraz tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego, prowadzącym jednocześnie zajęcia w szkołach wyższych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu może poszczycić się znajomością terminologii prawnej w ujęciu komparatystycznym z jej licznymi zawiłościami.
Jest wieloletnim corocznym prelegentem Warsztatów Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Autor zastrzega sobie prawo do zmiany programów kursów.

“Składam serdeczne podziękowania Pani mec. Natalii Wasilenko za wieloletnią prace dydaktyczną
w zakresie tłumaczenia sądowego i prawniczego dla tłumaczy języka rosyjskiego.”
DR. HAB. PROF. IWONA ANNA NDYAE • KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UWM

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

UMÓW SIE NA SPOTKANIE