ZAJĘCIA NA UCZELNIACH

Od ponad 15 lat prowadzę zajęcia z Podstaw prawa rosyjskiego oraz warsztaty między innymi na Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT UW). Cel kształcenia: nabycie umiejętności w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego oraz przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

“Składam serdeczne podziękowania Pani mec. Natalii Wasilenko za wieloletnią prace dydaktyczną
w zakresie tłumaczenia sądowego i prawniczego dla tłumaczy języka rosyjskiego.”
DR. HAB. PROF. IWONA ANNA NDYAE • KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UWM

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

UMÓW SIE NA SPOTKANIE